HURTADO DETECTIVES posa a disposició dels seus clients, si així ho desitgen, el seguiment online de l'evolució dels seus expedients d'investigació que es trobin en curs.

 
 *

 *

 
Detectius Privats a Tarragona, Hurtado Detectives la seva agència d'investigació privada a Tarragona.
 
"Especialistes en obtenció d'informació"
Teléfonos
877 062 088
639 414 842
Teléfonos
877 062 088 / 639 414 842
"Especialistes en obtenció d'informació"
    
Zona privada
 
 
 

SERVEIS A PARTICULARS

 • Comportament de fills
 • Infidelitat de parella
 • Custòdia de fills
 • Ludopaties i addiccions
 • Recerca i localització de persones
 • Informes pre-matrimonials
 • Arrendaments urbans
 • Insolvències fingides
 • Herències

SERVEIS A EMPRESES

 • Baixes fingides
 • Absentisme laboral
 • Xarxa comercial- representants
 • Informes pre-laborals
 • Duplicitat d'ocupació
 • Transgressió del deure no concórrer
 • Concurs de creditors
 • Contractes d'exclusivitat
 • Franquícies

SERVEIS A ADVOCATS

 • Suport jurídic (Litigation support)

 
 
 
 

SERVEIS ESPECIALS

 • Investigació digital
 • Contravigilàncies
 • Vigilància no uniformada
 • Control de qualitat

MÚTUES I ASSEGURADORES

 • Investigació de baixes fingides
 • Seguiments en general de pacients
 • Investiguem tot tipus de fraus
 • Exageració dels danys

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 • Localització de contribuents
 • Obtenció i aportació d'informació
 • Informació prèvia a la contractació
 • Informe Comercial Investigat