DETECTIUS PRIVATS Tarragona Reus - Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya 

RNSP nº 11466  - Llicència TIP nº  5101 -     Col·legiat nº 685

 

QUI SOM?

HURTADO DETECTIVES PRIVADOS és una Agència d'Investigació Privada que es troba a la localitat de Tarragona, legalment habilitada pel Ministeri de l'Interior amb el RNSP nº 11466 i la Llicència de Detectiu Privat numero  5101.

Despatx de Detectius especialitzats en investigacions de baixes laborals fingides o fraus laborals en baixes mèdiques.
Al capdavant de la mateixa es troba el seu Director, amb una àmplia experiència de més de 20 anys en investigacions i aportacions d'informació i proves.

 • Detectiu Privat (Ministeri de l'Interior d'Espanya)
 • Director de Seguretat (Ministeri de l'Interior d'Espanya)
 • Especialista en Obtenció d'Informació (Ministeri de l'Interior d'Espanya)
 • Curs Avançat en Investigació (Col.legi Oficial Detectius Privats de Catalunya)

HURTADO DETECTIVES és membre del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya (Col·legiat nº 685)
HURTADO DETECTIVES compta amb la col·laboració de prestigiosos Advocats experts en totes les branques del Dret, Economistes i Investigador Informàtic Forense.

QUÈ FEM?

HURTADO DETECTIVES PRIVADOS obté i aporta informació i proves sobre conductes o fets privats, que afectin tant a l'àmbit econòmic, laboral, mercantil, financer i, en general, a la vida personal, familiar o social:

Baixa laboral treballador, Infidelitat de parella, custòdia de fills, pensió d'aliments, pensió compensatòria, comportament de fills, investigacio pre matrimonial, herències, arrendaments urbans, insolvències fingides, ludopatias i addiccions, recerca de persones, localització de morosos, recerca de mare biològica, seguiments, vigilàncies, contravigilancies, absentisme laboral, baixa fingida, informe pre laboral, competència deslleal, intrusisme professional, informes comercials investigats, investigacio digital, control de qualitat, suport juridic per a advocats, frau a la seguretat social, frau a l'asseguradora.

 

Prestem servei a tot Espanya, especialment a la província de Tarragona, Salou, Cambrils, Vila-seca, Reus, Altafulla, Torredembarra, Valls.

Tot això amb l'objecte d'aportar informació i proves a particulars, empreses i advocats, tant per a la presa de decisions estratègiques o de gestió, com per a la decisió i preparació de procediments judicials.
HURTADO DETECTIVES aplica al seu mètode de treball el Cicle d'Intel·ligència.
HURTADO DETECTIVES, ofereix els seus serveis a nivell nacional ,utilitzant l'última tecnologia i les tècniques d'investigació més sofisticades.

QUI SÓN ELS NOSTRES CLIENTS?

Com a Agència d'Investigació Privada prestem serveis a particulars, empreses, franquícies, entitats financeres, mútues i asseguradores, administracions públiques, altres entitats jurídiques i despatxos d'advocats, tant nacionals com a estrangers.

ELS NOSTRES VALORS

 • Treball.
 • Experiència.
 • Discrecionalitat.
 • Confidencialitat.
 • Reserva.
 • Objectivitat.
 • Congruència.
 • Honestedat.
 • Independència.
 • Tenacitat.
 • Veracitat.
 • Legalitat.
 • Eficiència.
 • Professionalitat.
 • Tecnologia.
 • Personalització.

HURTADO DETECTIVES realitza totes les seves investigacions complint els principis de raonabilitat, necessitat, idoneïtat i proporcionalitat, així com respectant escrupolosament el dret a l'honor, el dret a la intimitat personal i familiar i el dret a la pròpia imatge.

MÈTODE DE TREBALL

 1. El client planteja el seu cas al despatx de detectius  HURTADO DETECTIVES
 2. HURTADO DETECTIVES elabora un estudi i proposa un pla d'actuació, presentant un pressupost del cas, que sotmet a l'aprovació del client (tot això sense cost algun).
 3. Una vegada acceptat, es designen als detectius idonis, en funció de la matèria objecte d'investigació.
 4. Juntament amb el client, s'organitzen reunions per planificar actuacions judicials o d'un altre tipus, es realitzen les investigacions complementàries i s'ofereix la nostra experiència en l'assessorament als nostres clients.
 5. Finalitzada l'investigació, es confecciona un informe escrit, en el qual s'adjunten les proves documentals, sonores, fotogràfiques i videogràfiques que corroboren el que en ell s'afirma.
 6. En el cas que els nostres clients presentin el nostre informe en un Judici com a prova testifical, HURTADO DETECTIVES es persona en el mateix amb la finalitat de ratificar i defensar el seu contingut, contestant a les preguntes que li siguin formulades.

ELS NOSTRES INFORMES

Tots els informes elaborats, aportats i ratificats per HURTADO DETECTIVES són completament objectius, en el mateix transmetem d'una manera imparcial tota la informació obtinguda en les nostres investigacions, no emetent judicis de valor, amb això donem valor de prova a uns fets concrets.
Bàsicament els nostres informes consten de:

 1. Redacció de l'informe, on descrivim d'una manera cronològica tots els fets, circumstàncies o accions que observem durant el transcurs de la nostra investigació.
 2. Adjuntem al mateix les proves documentals, sonores, fotogràfiques o videogràfiques obtingudes.
 3. Visat del Col.legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya.

PREU DELS NOSTRES SERVEIS

El preu o tarifa dels nostres serveis s'ajusta al mínim proposat per el Col.legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya.
Per calcular el nostre pressupost ens basem en:

 • Les hores de dedicació.
 • La franja horària (dia, nit, cap de setmana).
 • Nombre de detectius intervinents.
 • Estimació de les possibles despeses (taxes de registres oficials, desplaçaments, allotjament, dietes, etc.).

PER QUÈ HURTADO DETECTIVES?

 1. Perquè oferim la nostra experiència, una atenció personalitzada i absoluta confidencialitat, garantint el secret professional.
 2. Perquè atenem la seva consulta de manera gratuïta i sense compromís, oferint-li una solució a mesura de les seves necessitats.
 3. Perquè la possessió d'informació és clau, tant a nivell empresarial com a particular.
 4. Perquè obtenim i aportem als nostres clients les proves i informes necessaris per facilitar la presa de decisions.
 5. Perquè segons l'establert en la Llei som els únics professionals que poden 'obtenir i aportar, informació i proves, sobre conductes i fets privats'.

ADVOCATS COL·LABORADORS

Hurtado Detectives compta amb la col·laboració d'un equip jurídic multidisciplinari, especialista en l'àmbit familiar del dret civil administratiu, oferint assessorament i suport legal en la mediació amb l'Administració, així com en la gestió d'expedients d'origen i parents biològics davant dels jutjats . Àmbit dactuació nacional i internacional.

Som Especialistes en Obtenció d'informació

Els Detectius Privats no espiem, sinó que investiguem, amb l'objectiu d'obtenir informació i proves per al nostre client, que serveixen per acreditar o demostrar determinats fets o conductes.

Emetem un Informe al que annexem les proves obtingudes, visades pel Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya, que es aportarà i ratificarà, si escau, en qualsevol Jutjat d'Espanya.

---------

Investigacions realitzades exclusivament per Detectius Privats degudament habilitats pel Ministeri de l'Interior.

Obtindrem i aportarem les proves que vostè necessita

Prestem serveis d'investigació a tot Espanya, especialment a Catalunya , a la Província de Tarragona, Salou, Cambrils, Vilaseca, Reus, Altafulla, Torredembarra, Valls.

Versión para imprimir | Mapa del sitio
C/ Higini Anglès, 4 - 43001 Tarragona - 977 27 65 19 - 603 029 109 info@hurtadodetectives.com © Hurtado Detectives Privados | Private Investigators | Detective Agency