SERVEIS A ADVOCATS

Investigacions realitzades exclusivament per Detectius Privats degudament acreditats pel Ministeri de l'Interior.

Obtindrem i aportarem les proves que vostè necessita

Prestem serveis d'investigació a tot Espanya, especialment a la Província de Tarragona, Salou, Cambrils, Vilaseca, Reus, Altafulla, Torredembarra.

SUPORT JURÍDIC

Hurtado Detectives ofereix el suport jurídic com a col·laborador tècnid d'Advocats, en l'obtenció i aportació d'informació i proves per a la decisió, preparació, seguiment i execució de procediments judicials. (Art. 19 LSP art. 265.1.5 LEC art. 380.1.2 LEC)

Tenint en compte l'existència d'un alt índex de sentències absolutòries per manca de proves, i les sentències que no arriben a executar-se per insolvència inicial o sobrevinguda del demandat, es fa indispensable:

Abans de decidir iniciar un procés, disposar de la informació que permeti:

 • Valorar la seva idoneïtat.
 • Valorar la seva viabilitat
 • Valorar la seva eficàcia

Abans de demandar, disposar de la informació i proves que permetin:

 • Assegurar la seva viabilitat (bon fi)
 • Assegurar la seva eficàcia (execució).

Proposició d'actuacions prèvies al procés:

Per garantir la viabilitat d'un procés ha de comptar-se amb els mitjans de prova necessaris per fonamentar els fets. La Llei de Seguretat Privada i la Jurisprudència situen al detectiu privat com l'únic professional qualificat per a l'obtenció i aportació d'informació, proves documentals, sonores, videogràfiques o informes previs de solvència, que permetin al lletrat oferir les màximes garanties de viabilitat als seus clients.

Recolzem i fonamentem la presa de decisions a l'hora de litigar.

Serveis:

 • Investigació de futurs demandats, o dels demandants
 • Determinació de béns i identificació de codemandats
 • Obtenció d'informació i proves sobre els fets.

 

Proposició d'actuacions durant el procés:

Les proves obtingudes i aportades per Hurtado Detectives tenen valor probatori, en qualitat de testimoni privilegiat, i els seus informes poden ser aportats legalment com a mitjà de prova en qualsevol procediment.

Serveis:

 • Anàlisi i investigació respecte a proves del contrari.
 • Investigació de testimonis i perits (tatxes, falsedat, descrèdit professional)
 • En penal: investigació de membres del jurat.
 • Detecció de canvis en la situació del demandat/demandada dels fets o de circumstàncies del procés.
 • Proposició d'actuacions prèvies al procés.

 

Proposició d'actuacions després de la sentència:

És habitual que a l'hora d'executar una sentència favorable, ens trobem amb una situació d'insolvència, per la qual cosa tots els esforços realitzats perquè el seu client obtingui el que reclama, es vegin reduïts al no-res.

Hurtado Detectives pot realitzar estudis de solvència i crèdit de l'executat, tant prèvia al litigi (garantint el cobrament) com posteriorment. Si el jutjat no aconsegueix localitzar béns del deutor, Hurtado Detectives ho farà.

Serveis:

 • Verificació del compliment de la sentència, amb l'objecte de comprovar que l'interès del client reconegut en una sentència s'ha complert.

SERVEIS D'INVESTIGACIÓ DESTINATS A ADVOCATS

Totes les branques:

 • Aportació de proves
 • Localització de demandats
 • Localització i avaluació de testimonis
 • Localització de documents

Branca Civil:

 • Aportació de proves per a desnonaments
 • Investigació sobre competència deslleial
 • Herències
 • Localització de deutors
 • Solvència de deutors i propietats

Branca Família:

 • Conductes de menors
 • Localització d'herències
 • Modificació de mesures
 • Serveis d'observació i seguiment

Branca Mercantil:

 • Investigació sobre competència deslleial
 • Defensa de la Propietat Industrial i Intel·lectual
 • Localització d'actius
 • Successió d'empreses

Branca Penal:

 • Delictes econòmics
 • Intrusisme

Branca Social:

 • Investigació sobre baixes fingides

Per què Hurtado Detectives?

 • Perquè oferim la nostra experiència, una atenció personalitzada i absoluta confidencialitat, garantint el secret professional.
 • Perquè atenem la seva consulta de manera gratuïta i sense compromís, oferint-li una solució a mesura de les seves necessitats.
 • Perquè la possessió d'informació és clau, tant a nivell empresarial com a particular.
 • Perquè obtenim i aportem als nostres clients les proves i informes necessaris per facilitar la presa de decisions.
 • Perquè segons l'establert en la Llei som els únics professionals que poden 'obtenir i aportar, informació i proves, sobre conductes i fets privats'.
Versión para imprimir | Mapa del sitio
C/ Higini Anglès, 4 - 43001 Tarragona - 977 27 65 19 - 603 029 109 info@hurtadodetectives.com © Hurtado Detectives Privados | Private Investigators | Detective Agency