Em pot ajudar l'informe d'un detectiu privat?

Els informes que emetem els detectius privats serveixen principalment per cobrir dues necessitats dels nostres clients:

Necessitat informativa: És a dir, el client ens demana un informe sobre una determinada qüestió o problemàtica, amb l'únic objecte d'una vegada llegit el nostre informe prengui una decisió, o bé modifiqui altra decisió presa amb anterioritat.

Aportació de proves a un judici: El client ens demana un informe sobre una determinada qüestió o problemàtica, amb l'objecte que li aportem en un informe les proves fotogràfiques, vídeo gràfiques, sonores o documentals necessàries que acreditin uns determinats fets o conductes.Perquè l'informe que emet un detectiu privat pugui ser vàlid en un judici s'ha de complir que:

La investigació ha de ser realitzada per detectius privats legalment habilitats pel Ministeri de l'Interior, amb l'habilitació activa en el moment de la investigació.

El client ha de tenir un interès legítim en la contractació de la investigació, és a dir, ha de tenir una vinculació de tipus laboral, comercial, mercantil, jurídica, financera, familiar, etc ... amb la persona o empresa investigada.

El Detectiu Privat responsable de l'Informe ha de ratificar-lo en l'acte del judici o procediment.


Abans de contractar un detectiu privat vos que està habilitat, sol·licitant-li el seu número de TIP, podrà contrastar que aquesta llicència aquesta activa en el Departament de Seguretat Privada de qualsevol Comissaria de la Policia Nacional.
El nombre d'habilitació de l'Agència d'Investigació Privada Hurtado Detectius és el 2963.


En Hurtado Detectius ens assegurem que totes les nostres investigacions són realitzades complint els principis de raonabilitat, necessitat, idoneïtat i proporcionalitat, així com respectant escrupolosament el dret a l'honor, el dret a la intimitat personal i familiar i el dret a la pròpia imatge

 

Juan Hurtado

Detectiu Privat.

Versión para imprimir | Mapa del sitio
C/ Higini Anglès, 4 - 43001 Tarragona - 977 27 65 19 - 603 029 109 info@hurtadodetectives.com © Hurtado Detectives Privados | Private Investigators | Detective Agency