SERVEIS A EMPRESES

Investigacions realitzades exclusivament per Detectius Privats degudament acreditats pel Ministeri de l'Interior.

Obtindrem i aportarem les proves que vostè necessita

Prestem serveis d'investigació a tot Espanya, especialment a la Província de Tarragona, Salou, Cambrils, Vilaseca, Reus, Altafulla, Torredembarra.

BAIXA LABORAL TREBALLADOR

Com detectar una falsa baixa laboral?
En investigacions de baixa laboral, aportarem les proves que demostrin, si escau, el frau comès pel seu treballador durant un període d'incapacitat laboral transitòria o malaltia comuna, així com després d'un accident laboral.

ABSENTISME LABORAL

Investigarem el motiu de l'incompliment de l'horari laboral, així com les causes de l'absència del treball sense causa justificada.

XARXA COMERCIAL - REPRESENTANTS

Investigarem l'existència de possibles comportaments deslleials i irregularitats.

 • Deslleialtat de representants, comercials, xarxa de repartiment, etc.
 • Investigació doble activitat laboral per a empreses del mateix sector o de la competència.
 • Control xarxa de visites
 • Investigació de les causes reals de disminució de la productivitat.
 • Control gasto de carburant.
 • Augment de despeses sense justificació
 • Alcoholisme, ludopatia o toxicomania

INFORMES PRE-LABORALS

Obtenció d'informació i verificació sobre candidats a un lloc o ascens.

 • Antecedents laborals
 • Conflictivitat laboral
 • Addiccions, alcoholisme, toxicomania o ludopatia
 • Comportament, actitud.
 • Lleialtat professional. Productivitat
 • Relació del candidat, o dels seus familiars, amb empreses de la competencia.

DUPLICITAT D'OCUPACIÓ

Obtindrem proves que demostrin que un treballador exerceix una altra activitat laboral del mateix sector que la seva empresa ocupadora, per compte d'altri o pròpia.

TRANSGRESSIÓ DEL DEURE DE NO CONCÓRRER

Recaptarem proves que demostrin, si escau, que l'ex-emprat ha incomplit la clàusula de no concurrència, i està exercint una activitat laboral o empresarial del mateix ram que l'empresa de la qual ha sortit.

CONCURS DE CREDITORS

Investigarem les situacions que puguin perjudicar els interessos de creditors o empleats.

 • Deutes suposats
 • Compra de béns a nom de terceres persones
 • Continuïtat de l'empresa amb un altre nom o ubicació

CONTRACTES D'EXCLUSIVITAT

Investigarem les infraccions de les clàusules del contracte i demostrarem les infraccions d'aquestes.

FRANQUÍCIES

El servei que oferim consistirà a recaptar, si escau, informació i proves sobre les possibles irregularitats comeses per la franquícia en perjudici de la franquiciadora.

 • Investigació i control per detectar el possible incompliment de les normes i protocols establerts per l'empresa franquiciadora en el contracte.
 • Control del subministrament de serveis, estipulat amb l'empresa franquiciadora.
 • Incompliment de les clàusules d'exclusivitat (venda, subministrament, serveis)
 • Menyscapte de la marca
 • Recerca de les condicions de l'establiment (il·luminació, neteja, exposició, retolació)
 • Tracte al Client
 • Control de preus de venda al públic.
 • Obtindrem testimoni de clients i proveïdors

INCOMPLIMENTS CONTRACTUALS

Aportarem les proves necessàries que demostrin que una de les parts ha incorregut en un incompliment contractual.

INTRUSISME PROFESSIONAL

Investigació sobre persones físiques o jurídiques, amb l'objecte d'obtenir informació i proves, que demostrin l'exercici d'una professió o ofici sense la reglamentària titulació o l'acreditació professional.

COMPETÈNCIA DESLLEIAL

Aportarem les proves que acreditin aquelles pràctiques contràries a la lliure i lleial competència, de les quals vostès siguin víctimes, per part d'una empresa competidora o d'un empleat deslleial.

DEFENSA PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Obtenim les proves que confirmin les sospites o indicis dels nostres clients, a prop de les violacions comeses contra la propietat industrial o intel·lectual.

 • Falsificació de productes o marques comercials
 • Imitació de productes o marques comercials
 • Localització de xarxes de fabricació, distribució i venda il·legal de productes
 • Ús de serveis o productes sense abonar els drets de propietat intel·lectual
 • Localització de marques o productes falsificats.
 • Localització i comprovació de l'ús o no ús d'una denominació, marca, signe distintiu, disseny, etc.,
 • Localització i obtenció de prova de l'ús del catàleg de la SGAE, AGEDI, etc.
 • Vendes per Internet
 • Localització de punts de venda d'articles infractors.
 • Inspecció en Fires de Mostres, Salons Sectorials, Convencions Comercials, etc.,
 • Elaboració de prova d'un fet concret per part d'un infractor en concret
 • Demostració de sobre-explotació. Localització de productes en mercats no autoritzats.
 • Elaboració de prova de la venda de producte fals o d'imitació per part d'un infractor concret.
 • Elaboració de prova de la reproducció d'un estil, decoració, ambient, etc. característic.
 • Vinculació de socis i empreses relacionades, per identificar possibles importadors.
 • Localització i identificació de venedors ambulants de producte fals.

LOCALITZACIÓ DE MOROSOS

Si té clients que han desaparegut sense deixar rastre, empreses que han tancat o desconeix l'actual parador dels seus deutors, li oferim la seva localització, perquè pugui reorientar les seves demandes.

Aportarem un domicili vàlid per notificar judicialment el deute o negociar.

INFORMES COMERCIALS INVESTIGATS

Els “informes comercials” que faciliten les empreses proveïdores d'informació comercial, no reflecteixen la situació real de les empreses, les dades que ofereixen no estan actualitzats, sinó que reflecteixen la situació de les mateixes mesos enrere.

Hi ha informació bàsica que és imprescindible conèixer en el moment de la sol·licitud de l'informe, per poder prendre una decisió correcta, però aquests informes no les recolliran fins a mesos o anys després.

HURTADO DETECTIVES aporta un Informe Comercial Investigat real i actualitzat a data de la sol·licitud, on es contrasten les dades públiques de l'empresa, investiguem antecedents, canvi de domicili social, vinculacions dels administradors o apoderats, propietats, disminució o augment de delegacions o sucursals, disminució o augment de personal, impagaments, proveïdors, clients, etc.), aportem reportatge videogràfic de l'empresa, facilitant d'aquesta manera tota la informació necessària per a la presa d'una decisió fonamentada i correcta.

INVESTIGACIÓ DIGITAL FORENSE


Peritatges Informàtics, Extraccions i Recuperació d'Evidències Electròniques.
Detecció de Malware i Spyware a Xarxes, Ordinadors i Mòbils.

 

 • Anàlisi Forense Discos durs.
 • Anàlisi Forenses de telèfons mòbils.
 • Contraespionatge, sabotatge i frau informàtic.
 • Intrusions no autoritzades.
 • Fugida d'informació.
 • Espionatge industrial.
 • Recuperació de dades.
 • Eliminació segura de dades.
 • Assessoria jurídica en matèria de prova digital.

CONTROL DE QUALITAT

Aquest servei va dirigit a tot tipus d'empreses, des d'hotels, restaurants, franquiciadoras, empreses de telefonia mòbil, supermercats, estacions de servei, concessionaris de vehicles, serveis bancaris, aparcaments, sabateries, perruqueríes, etc.…

Nostres detectius realitzaran visites de forma anònima al seu establiment, amb la finalitat de comprovar que el servei de qualitat es desembolica dins dels paràmetres estipulats per l'empresa.

Identificarem amb objectivitat les possibles anomalies que estiguin perjudicant al seu negoci o empresa.

Posteriorment li lliurem un informe detallat, un checklist i els enregistraments obtinguts amb càmera oculta, que li permetran conèixer l'estat actual del servei que ofereix la seva empresa, facilitant d'aquesta manera que l'empresari prengui les decisions correctes.

Els informes aportats per HURTADO DETECTIVES tenen total eficàcia davant els òrgans judicials.

Amb els nostres informes vostè podrà:

 • Controlar el compliment de la normativa interna de l'empresa.
 • Controlar el seguiment de campanyes i promocions.
 • Comprovar el comportament dels seus empleats en el tracte al client
 • Conèixer de primera mà les impressions dels seus clients.
 • Reduir queixes i reclamacions.
 • Aportar-los com a prova judicialment, amb ratificació del detectiu.

VIGILÀNCIA NO UNIFORMADA

El nostre servei, consistirà en la vigilància i en l'obtenció d'informació, tendent a garantir el normal desenvolupament de les activitats que tinguin lloc en fires, hotels, exposicions, espectacles, certàmens, convencions, grans superfícies comercials, locals públics de gran concurrència o àmbits anàlegs.

Versión para imprimir | Mapa del sitio
C/ Higini Anglès, 4 - 43001 Tarragona - 977 27 65 19 - 603 029 109 info@hurtadodetectives.com © Hurtado Detectives Privados | Private Investigators | Detective Agency