Detectius Privats a Tarragona i Reus

 

Els serveis d'investigació, a càrrec de l'agència d'investigació privada Hurtado Detectius, consistiran en la realitzacio de les investigacions que resultin necesaries per a l'obtenció i aportació, d'informació i proves sobre conductes o fets privats relacionats amb els següents aspectes :

  • Els relatius a l'àmbit econòmic, laboral, mercantil, financer i, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la qual es faci en els domicilis o llocs reservats.
  • La realització d'esbrinaments i l'obtenció d'informació i proves relatives a delictes només perseguibles a instància de part per encàrrec dels subjectes legitimats en el procés penal.
  • L'obtenció d'informació tendent a garantir el normal desenvolupament de les activitats que tinguin lloc en fires, hotels, exposicions, espectacles, certàmens, convencions, grans superfícies comercials, locals públics de gran concurrència o àmbits anàlegs.

 

Jurisprudència

Sentència del Tribunal Suprem de 6 de novembre de 1990.

Els detectius privats són: "un mitjà de prova, d'habitual utilització ja, de vegades instruments dotats d'exclusivitat per a l'eficaç control per l'empresari dels deures exigibles al treballador".

 

Sentència del Tribunal Suprem del 12 de maig de 1998

El Tribunal Suprem considera legal que un organisme públic contracti detectius privats per investigar als seus funcionaris durant el seu horari laboral ja que això no vulnera el seu dret a la intimitat.


El Tribunal Suprem defineix el detectiu privat, com a testimoni privilegiat en tot procediment judicial. Sent un mitjà de prova dotat d'exclusivitat.

 

Versión para imprimir | Mapa del sitio
C/ Higini Anglès, 4 - 43001 Tarragona - 977 27 65 19 - 603 029 109 info@hurtadodetectives.com © Hurtado Detectives Privados | Private Investigators | Detective Agency