SERVEIS A PARTICULARS I FAMILIES

Investigacions realitzades exclusivament per Detectius Privats degudament acreditats pel Ministeri de l'Interior.

Obtindrem i aportarem les proves que vostè necessita

Prestem serveis d'investigació a tot Espanya, especialment a la Província de Tarragona, Salou, Cambrils, Vilaseca, Reus, Altafulla, Torredembarra.

COMPORTAMENT DE FILLS

Investigació dirigida a comprovar la conducta estranya dels fills, els motius del seu canvi d'actitud, amistats, sortides nocturnes, addiccions, hàbits, el seu entorn social, noves relacions, sectes, tribus urbanes, etc.

REVISIO DE PENSION COMPENSATORIA I ALIMENTARIA

Després de la separació o divorci, qualsevol de les parts pot sol·licitar una "modificació de mesures".

 • Investigació amb l'objecte d'acreditar que el beneficiari de la pensió (ex-parella o fills) ha millorat la seva situació econòmica, nous béns, nova relació sentimental, nou matrimoni, o nova activitat laboral i la seva independència econòmica. La quantia de la pensió podrà ser modificada judicialment en aquests casos, i fins i tot podria conduir a l'extinció de la mateixa.
 • Després de la nostra investigació aportarem proves que avalin la sol·licitud per a si o per als fills, d'una quantitat més alta en concepte de pensió alimentària i compensatòria, i això perquè demostrarem la nova situació econòmica real de l'altre cònjuge.

CUSTÒDIA DE FILLS

Investigarem el comportament amb els fills i el tracte amb aquests, amb l'objecte de demostrar que, si escau, un dels cònjuges no és la persona adequada per fer-se càrrec dels fills.

Intentarem acreditar que existeix, si escau:

 • Desatenció al menor.
 • Tracte incorrecte al menor
 • Sortides nocturnes, o diürnes deixant al menor amb terceres persones.
 • Alcoholisme, toxicomanies, ludopaties, prostitució.
 • Comportaments irregulars.

INFIDELITAT DE PARELLA

Investigació dirigida a comprovar les possibles relacions extramatrimonials, obtindrem les proves necessàries que demostraran, si escau, la possible infidelitat duta a terme per un dels membres de la parella.

INFORMES PRE-MATRIMONIALS

Investigació sobre la conducta, els antecedents, la forma de vida de la persona en qüestió, els seus béns, situació familiar, la seva situació econòmica, addiccions, hàbits, etc.

HERÈNCIES

 • Localitzem a hereus en parador ignorat.
 • Localitzem a familiars de segon grau.
 • Localització de béns del mort.

ARRENDAMENTS URBANS

Investigació orientada a aconseguir proves fefaents sobre un incompliment de contracte:

 • Duplicitat d'habitatge.
 • Subarrendaments, o subrogacions indeguts.
 • Dedicació de l'habitatge, local o oficina a altres finalitats no contractuals.
 • Subrogacions indegudes.
 • Cessions o traspassos
 • Obres, reformes o modificacions no autoritzades pel propietari

INSOLVÈNCIES FINGIDES

Localitzarem, si escau, els possibles béns que hagi intentat ocultar el deutor, amb la finalitat de declarar-se insolvent.

LUDOPATIES I ADDICCIONS

Informarem si existeix o no tal addicció, habitualitat, l'entorn que ho facilita, amistats, etc.

RECERCA I LOCALITZACIÓ DE PERSONES

Localitzem tant a persones físiques com a persones jurídiques.

RECERCA I LOCALITZACIÓ DE FAMILIARS BIOLÒGICS

Si vostè vol sol·licitar el servei de localització de FAMILIARS BIOLÒGICS a Espanya, per buscar el seu pare biològic , mare biològica, germà biològic , família biològica, pot sol·licitar un pressupost gratuït en el següent enllaç

CONTRAVIGILÀNCIES

Aquest servei que oferim va encaminat a:

 • Investigar el compliment de la “ordre d'allunyament” (normalment per violència de gènere, agressions, amenaces, etc.). Aportarem les proves necessàries que acreditin l'incompliment, donant comunicació immediata a l'autoritat competent.
 • Comprovar les sospites del client que creu que està sent sotmès a una vigilància o seguiment, aportarem la informació que identifiquin a aquestes persones, i el motiu de la vigilància o seguiment.

 

Versión para imprimir | Mapa del sitio
C/ Higini Anglès, 4 - 43001 Tarragona - 977 27 65 19 - 603 029 109 info@hurtadodetectives.com © Hurtado Detectives Privados | Private Investigators | Detective Agency