La Llei 5/2014 de Seguretat Privada

 

La Llei 5/2014 de Seguretat Privada a Espanya regula l'exercici de la seguretat privada i estableix les normes i els requisits per a l'exercici de la professió de detectiu privat. Aquesta llei estableix les competències i atribucions del detectiu privat, així com els requisits que han de complir per poder exercir la seva professió de manera legal i ètica.

 

Entre les competències del detectiu privat s'inclouen l'obtenció i l'aportació de proves i informació sobre conductes o fets privats relacionats amb la vida personal, familiar o patrimonial de les persones, sempre que no estiguin protegits pel secret professional o per drets fonamentals com la intimitat o honor.

 

La llei també estableix que els detectius privats han d'actuar amb total respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques, així com a la llei i als principis ètics de la professió de detectiu privat. Han de fer la seva feina amb total discreció i confidencialitat i no poden dur a terme activitats que estiguin prohibides per la llei.

 

Les funcions de les agències de detectius privats a Espanya es troben establertes a la Llei de Seguretat Privada 5/2014, i són les següents:

 

Obtenir informació i proves sobre conductes o fets privats relacionats amb la vida personal, familiar o patrimonial de les persones, sempre que no estiguin protegits pel secret professional o per drets fonamentals com ara la intimitat o l'honor.

Realitzar investigacions i anàlisi d'informació sobre persones, empreses, negocis, patrimonis, activitats comercials i financeres, i qualsevol altra informació que sigui necessària per al compliment de la seva comesa professional.

Realitzar investigacions sobre delictes perseguibles només a instància de part, sempre que la persona interessada aporti indicis raonables de la seva comissió i la investigació sigui necessària per a la defensa dels seus interessos.

L'elaboració d'informes, dictàmens i peritatges relacionats amb les investigacions i les activitats professionals que duguin a terme.

 

 

En resum, la Llei 5/2014 de Seguretat Privada estableix les competències i requisits per a l'exercici de la professió de detectiu privat a Espanya, i garanteix que els investigadors privats actuïn de manera legal i ètica, respectant els drets fonamentals i llibertats públiques de les persones.

Versión para imprimir | Mapa del sitio
C/ Higini Anglès, 4 - 43001 Tarragona - 977 27 65 19 - 603 029 109 info@hurtadodetectives.com © Hurtado Detectives Privados | Private Investigators | Detective Agency