Avís Legal

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.

 

Denominació social:

HURTADO DETECTIUS

- Joel Hurtado - 48,001,322T

 
Domicili social:

C / Cristòfor Colom, 4

43001 Tarragona


 Correu electrònic:

info@hurtadodetectives.com
 
telèfon:
639.414.842
  
Dades relatives a l'autorització administrativa prèvia per a l'exercici de l'activitat:

Llicència Detectiu Privat nº 2963

 
Codis de conducta als que l'empresa està adherida:

Col.legi Oficial Detectius Privats de Catalunya - Col·legiat 545


Titulació acadèmica:

Detectiu Privat


Estat de la Unió Europea o de l'àmbit econòmic europeu on va ser concedida aquesta titulació:
Espanya
 
Aquest lloc web ha estat creat per l'empresa amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris través d'aquest Avís legal, es pretén regular l'accés i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris . Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions: L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

 
El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre Joan Hurtado i l'usuari.
 
L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella.


El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i / o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s'informarà a l'usuari en cada cas concret.

 

Política de privacitat

Joel Hurtado considera de vital importància interessar-se per les preocupacions dels consumidors respecte a la protecció de les seves dades on-line. Amb aquesta finalitat, Joel Hurtado es compromet a protegir la informació personal proporcionada pels visitants del seu lloc web i la informació inclosa en les nostres llistes de correu electrònic. Qualsevol informació proporcionada a Joel Hurtado es tractarà amb les màximes precaucions i no s'utilitzarà per a cap altra finalitat que vostè no hagi donat la seva autorització.
Revenda o divulgació de dades a tercers: Joel Hurtado no ven, lloga, presta, intercanvia ni a tercers informació personal recopilada al seu web o inclosa a les llistes de correu electrònic. Quan Joel Hurtado contracta tercers que puguin tenir accés a informació confidencial, aquests estan obligats, per un acord de confidencialitat, a assegurar el mateix nivell de seguretat que Joan Hurtado en tractar amb dades personals.
Joel Hurtado li ofereix la possibilitat d'accedir a la informació que vostè ens faciliti, així com de corregir-la, modificar-la o eliminar-la si és errònia o incompleta. Per a qualsevol d'aquestes opcions o si teniu cap dubte o pregunta respecte a la informació sobre aquest tema, Joel Hurtado, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres enviant un missatge a
info@hurtadodetectives.comTot i que la majoria dels usuaris del lloc web de Joel Hurtado indiquen que accepten rebre detalls sobre iniciatives de Joel Hurtado, reconeixem que les persones han de tenir dret a triar. Se li atorgarà el dret a no autoritzar a Joan Hurtado perquè li enviïn informació quan se us demani que introdueixi les seves dades personals en el lloc. Si no fa ús d'aquesta opció, però posteriorment decideix que en el futur no desitja rebre comunicacions de Joel Hurtado, pot notificar segons s'exposa a continuació.
Si per qualsevol motiu considera que Joan Hurtado no ha complert amb aquests principis de protecció de dades, us preguem enviant un missatge de correu electrònic a info@hurtadodetectives.com i tractarem per tots els mitjans de revisar i corregir el problema amb la major brevetat.


En utilitzar aquest lloc web, vostè expressa la seva acceptació de les condicions de la nostra política de protecció de dades. Si no accepta aquestes condicions, no divulgui cap tipus d'informació personal per mitjà d'aquest lloc. Joel Hurtado pot modificar, al seu criteri, aquesta política de protecció de dades en qualsevol moment, i les modificacions entraran en vigor en el moment de la publicació en aquest lloc. Vostè serà responsable de revisar aquesta política de protecció de dades periòdicament per informar-se dels canvis realitzats

 

Si voleu fer cap pregunta o té algun dubte pel que fa a la protecció de dades a la xarxa del web de Joel Hurtado, poseu-vos en contacte amb l'administrador de web en info@hurtadodetectives.com


CONDICIONS D'ÚS

Amb caràcter general, els usuaris podran accedir al Lloc Web de forma gratuïta i lliure. Joel Hurtado - HURTADO DETECTIUS es reserva el dret a modificar les condicions generals, en aquest cas entraran en vigor des de la seva publicació. L'ús d'aquest lloc web amb fins il·legals o no autoritzats pels presents termes, condicions i / o comunicacions està terminantment prohibit.


Propietat industrial i intel·lectual

L'usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit en el lloc web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l'aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el lloc web ( 'look and feel', marques, logotips, noms comercials, textos, crítiques i comentaris, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux , presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a HURTADO DETECTIUS i / oa tercers que li han cedit els seus drets. a aquests efectes, s'entendrà com lloc web totes aquelles creacions incorporades i expressades per qualsevol mitjà i / o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que sigui objecte de protecció per les disposicions normatives vigents en matèria ria de propietat intel·lectual i industrial.

 

Queda autoritzada la mera visualització, impressió, descàrrega o emmagatzematge temporal, ja sigui en la seva totalitat o parcialment, dels continguts i / o dels elements inserits en el lloc web oa les pàgines que el conformen exclusivament per a ús personal, privat i no lucratiu per l'usuari, sempre que, en tot cas, s'indiqui l'origen i / o el seu autor i que, si escau, aparegui el símbol del copyright d'HURTADO DETECTIUS o els seus titulars.


En cap cas l'accés als llocs web implica cap tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part dels seus titulars, llevat que s'estableixi expressament el contrari. Les presents condicions generals d'ús dels llocs web no confereixen als usuaris cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública dels llocs web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per HURTADO DETECTIUS i / o el tercer titular dels drets afectats.


Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i / o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, descompilació i / o qualsevol altre acte d'explotació dels llocs web, les seves pàgines i / o dels continguts que s'hi incorporen. Aquestes conductes poden donar lloc a l'exercici de totes les accions judicials o extrajudicials li poguessin correspondre a HURTADO DETECTIUS en l'exercici dels seus drets.
HURTADO DETECTIUS i totes les denominacions que incloguin HURTADO DETECTIUS són marques registrades, i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció d'aquestes marques sense la nostra deguda autorització

 

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el seu reglament de desenvolupament, Joel Hurtado - HURTADO DETECTIUS, l'informa que:


a) Les dades recollides seran incorporades al fitxer del que és responsable Joel Hurtado amb la finalitat de remetre la informació que ens ha sol·licitat així com de mantenir-lo informat dels productes i serveis que oferim.


b) L'interessat podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@hurtadodetectives.com


COMUNICACIONS COMERCIALS EMAIL

L'usuari, des del moment en què introdueix les seves dades en algun formulari d'aquesta web autoritza i consenteix, a HURTADO DETECTIUS a oferir els seus serveis per mitjà de comunicacions informatives i promocionals. Conforme a l'art. 21 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, el titular de les dades autoritza expressament l'enviament de comunicacions publicitàries o promocionals per qualsevol mitjà electrònic. Aquestes comunicacions inclouran la paraula PUBLI i identifiquessin clarament a "Hurtado Detectius". No obstant això, vostè pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment per a la recepció de comunicacions comercials amb la simple notificació a la nostra adreça info@hurtadodetectives.com

 

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

HURTADO DETECTIUS no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat dels llocs web o correus electrònics o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
HURTADO DETECTIUS no garanteix l'exactitud, veracitat i vigència dels continguts, informacions, articles, opinions, ofertes i similars d'aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllaçables a altres web sites, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l' ús de la mateixa.
HURTADO DETECTIUS no garanteix el correcte funcionament respecte a la disponibilitat i continuïtat de la nostra pàgina web ni el nostre correu electrònic. En conseqüència, HURTADO DETECTIUS queda eximit de qualsevol responsabilitat derivada de l'incorrecte funcionament o interrupcions de la present web o servei de correu electrònic.


L'usuari té prohibit qualsevol tipus d'acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de les nostres pàgines web.


L'usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús de les nostres pàgines web, sent l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre les pàgines web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i / o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pels nostres portals, se l'usuari a mantenir indemne a HURTADO DETECTIUS per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament de tals fets.

L'USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d'ús dels nostres portals, i reconeix que són suficients per a l'exclusió de l'error en les mateixes, i per tant, les accepta integra i expressament.
L'USUARI és plenament conscient que la mera navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l'acceptació de les presents condicions d'ús.


ENLLAÇOS
En el cas que en la website es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, HURTADO DETECTIUS no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas HURTADO DETECTIUS assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

L'usuari podrà realitzar enllaços o hipervincles al lloc web www.hurtadodetectives.com sempre que compleixi amb els criteris i faci un ús dels mateixos conforme a les presents condicions generals d'ús i a les lleis aplicables. El lloc web o servei que enllaci amb el lloc web de HURTADO DETECTIUS:

  • S'autoritza l'enllaç a totes les pàgines lliures de registre de HURTADO DETECTIUS.
  • L'ús de l'enllaç no suposa, ni ha de donar lloc a confusió, que HURTADO DETECTIUS recolza els productes tindran un contingut que sigui contrari a la moral i l'ordre públic o pugui resultar difamatori, il·legal, obscè o ofensiu., serveis, lloc web o persona titular de la pàgina web.
  • No ha de falsejar, desvirtuar o alterar la veritable relació, en el cas que existís, amb HURTADO DETECTIUS o presentar informació incorrecta sobre HURTADO DETECTIUS.
  • El lloc web no infringirà cap dret de propietat intel·lectual i / o de qualsevol altre tipus o incomplirà qualsevol disposició que dicti la legislació vigent.
  • El lloc o els serveis o productes no tindran un contingut que sigui contrari a la moral i l'ordre públic o pugui resultar difamatori, il·legal, obscè o ofensiu.

 

HURTADO DETECTIUS es reserva tots els drets ostenti en la defensa dels seus interessos davant l'incompliment dels anteriors termes i condicions d'ús, i de forma particular, podrà requerir l'eliminació de l'enllaç.

 

Versión para imprimir | Mapa del sitio
C/ Higini Anglès, 4 - 43001 Tarragona - 977 27 65 19 - 603 029 109 info@hurtadodetectives.com © Hurtado Detectives Privados | Private Investigators | Detective Agency